Soutěže na sociálních sítích

Podmínky soutěží pořádané na Facebook a Instagram page - Formech logistic

Podmínky soutěží pořádané na Facebook a Instagram page - Formech logistic

1.1. Soutěže organizuje Formech logistic s.r.o. , Přátelství 987/11, 104 00 Praha 10.

1.2. Začátek a konec soutěží je vždy uveden na FB a INSTA stránce v příspěvku soutěže.

1.3. Výherce bude zmíněn v komentáři pod soutěžním příspěvkem a zároveň bude kontaktován soukromou zprávou.

1.4. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm mít osobní profil.

1.5. Soutěž je založena na dobrovolném sdílení akce včetně LIKOVÁNÍ stránky Formech logistic. Pokud soutěžící nesplní podmínky uvedené v příspěvku nebude zařazen do soutěže.

1.6. Výherce bude jeden.

1.7. Vítězové musí splňovat všechna kritéria uvedená v soutěžním příspěvku.

1.8. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém a Instagramovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů mu bude výhra zaslána na konkrétní adresu či email, který výherce uvede.

1.9. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

1.10. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

1.11. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

12. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže Formech logistic souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu s obecnými předpisy upravujícími GDPR a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných
aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o
poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle obecných předpisů upravujících GDPR, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj
souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu info@formech.cz  V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.

11.13. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.facebook.com nebo www.instagam.com.

11.14. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

11.15. Soutěž organizuje Formech logistic s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com a www.instagram.com  . Společnost Facebook a Instagram je tedy kompletně osvobozena od závazků každého účastníka a nijak nesponzoruje, nepodporuje a nesouvisí s touto Soutěží.

 

** Soutěž o POUKAZ v hodnotě 1000,- ???? Na šlapací traktůrky a příslušenství - uplatnění výhry můžete u

    těchto produktů - https://1url.cz/vM7NT

*** Soutěž o 3 VIP lítky na TECHAGRO 31.3 - 4.4 

Podmínky: Dej LIKE naší stránce Formech.cz, Dej LIKE této soutěži, Sdílej tuto soutěž

Ukončení soutěže bude 11.3.2020. 3 z Vás získají VIP lístky na TECHAGRO 2020
 

**** Mini soutěž o 3x respirátor FFP2

Podmínky:
???? Dát like naší stránce Formech logistic
???? Sdílet tuto soutěž
???? Do komentáře označte osoby se kterýma se rozdělíte o výhru

Ukončení 15.5.2020