Lze porovnat kvalitu olejů pro zemědělskou techniku?

Každý stroj je třeba mazat, zemědělskou techniku nevyjímaje. Jedním z nejdůležitějších, a co do objemu také jedním z nejprodávanějších olejů pro zemědělské stroje, je tzv. UTTO olej. Zkratka znamená Universal Tractor Transmission Oil a označuje univerzální olej pro převodovku, hydraulický systém a mokré brzdy. Nabídka těchto maziv je na českém trhu velmi široká, a proto se nabízí otázka, zda je mezi produkty nějaký rozdíl. A pokud ano, zda lze tyto rozdíly nějak změřit. Tento krátký text se pokusí stručně vysvětlit základní parametry, které popisují výkonové vlastnosti těchto olejů, a nabízí srovnání špičkového UTTO oleje s produkty konkurence.

Výkonové parametry

Výkonové parametry měřené u mazacích olejů nejsou pro finální uživatele vždy snadno srozumitelné. Uvádíme proto přehled parametrů včetně stručného výkladu co který z parametrů popisuje z hlediska provozu.

Základním úkolem každého oleje je mazat. Ochrana proti vzniku otěru a ochrana proti vysokému tlaku jsou dva základními parametry popisující únosnost mazacího filmu daného oleje. V zemědělství, kde jsou často stroje provozovány ve velmi náročných provozních podmínkách, dochází časem ke vzniku opotřebení, které je nezřídka doprovázeno zvýšením hlučnosti stroje. Dva uvedené testy popisují, jak dobře či špatně dokáže olejový film oddělit obě mazané plochy a zamezit vzniku opotřebení.

Oxidační a termická stabilita se dají volně přeložit jako životnost Oleje od dvou různých výrobců poté, co prošly testem stabilityoleje. Popisují jeho odolnost proti působení teploty a vzdušného kyslíku. Olej s nedostatečnou oxidační a termickou stabilitou se na začátku výměnného intervalu chová velmi podobně, jako kvalitní olej. Ovšem na konci intervalu dojde vlivem degradace k výrazné změně jeho vlastností. Dochází ke zvýšení jeho kyselosti a změně viskozity, čímž také klesá ochrana proti opotřebení komponentu. Dobře to ukazuje obrázek, na němž je vidět rozdíl mezi dvěma oleji – kvalitním a průměrným.                                                                                                                                  

Dobrá ochrana proti korozi nebo nízkoteplotní vlastnosti oleje jsou laikovi poměrně srozumitelné parametry. Pokud dochází ke vzniku koroze komponentu, znamená to kratší životnost zařízení, pokud olej při nízkých teplotách příliš houstne, nese to sebou nejen vyšší spotřebu paliva, ale i vyšší opotřebení stroje.

Střihová stabilita oleje je parametr, který udává, jak se změní vlastnosti oleje během jeho používání. Polymerní přísady, které se do olejů přidávají, aby vylepšily jeho teplotní rozsah, jsou dlouhé řetězce molekul velmi náchylných k přestřihnutí. Olej s nízkou střihovou stabilitou na konci výměnného intervalu vykazuje výrazně odlišné viskozitní vlastnosti, než když byl čerstvý.

Posledním parametrem je pěnivost oleje, která ovlivňuje jak opotřebení stroje, tak životnost oleje. Mazivo, které pění nejenže ztrácí únosnost mazacího filmu (což je problém v převodovce i hydraulice), ale také rychleji oxiduje. Důvodem je zvětšení plochy styku oleje se vzduchem, jež je u pěny mnohonásobně větší, než u klidné hladiny. Oxidace pak postupuje výrazně rychleji, než u oleje, který nepění.

lubadvisor-teaser-2.png

Vyberte ten správný olej pro Váš motor.

 << Z D E >>